Turnusy rehabilitacyjne
Dofinansowanie z PFRON

 

Turnusy rehabilitacyjne dzięki dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są bardzo dostępną formą aktywnej rehabilitacji i wypoczynku osób niepełnosprawnych.  Osoba niepełnosprawna sama wyszukuje dla siebie odpowiedni turnus rehabilitacyjny. Należy pamiętać,  że musi on być zgodny z zaleceniami i przeciwwskazaniami lekarza jak również musi być organizowany przez ośrodek mający odpowiednie uprawnienia. Ośrodek Magnolia w Ustroniu posiada wpis do rejestru Wojewody Śląskiego  OD/24/0011/17 ważny do dnia 08.09.2020
 

Organizatorem turnusów rehabilitacyjnych

w Ośrodku Magnolia w Ustroniu jest Arka Vitae S.A.

Arka Vitae S.A.

ul. Ordona 7/XXI 40-164 Katowice

Tel.32 258 07 44, e-mail: info@fundacja-arka.org

Skype: Fundacja Arka-turnusy rehabilitacyjne

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

 

Arka Vitae S.A. posiada uprawnienia do organizowania następujących turnusów rehabilitacyjnych  (nr wpisu OR/04/4/117 ważny do 23.12.2020r):

 • usprawniająco - rekreacyjny;
 • rozwijający zainteresowania i uzdolnienia (językowe, taneczne)
 • rekreacyjno - sportowy i sportowy (bilard, boccia, biegi, marsze)
 • psychoterapeutyczny
 • dla grup osób z następującymi dysfunkcjami lub schorzeniami:
  • dysfunkcja narządu ruchu ( w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich),
  • dysfunkcja narządu ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich),
  • z upośledzeniem umysłowym,
  • z chorobą psychiczną,
  • z padaczką,
  • ze schorzeniami układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, oraz moczowo-płciowego,
  • z cukrzycą,
  • ze schorzeniami endokrynologicznymi, metabolicznymi, neurologicznymi, enzymatycznymi.

 

W cenie pobytu w ramach turnusów rehabilitacyjnych oferujemy:

 • 14 noclegów
 • Pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja)
 • 2 x wizyty lekarska, ocena stanu zdrowia, zlecenie zabiegów, wypis
 • 30 zabiegów w turnusie w ramach balneoterapii, hydroterapii, kinezyterapii,  fizykoterapii, inhalacji i masaży.
 • Dostęp do bezprzewodowego internetu
 • Parking

 

Turnusy rehabilitacyjne 2018

Ośrodek Magnolia w Ustroniu

 

TERMINY TURNUSÓW

UCZESTNIK

OPIEKUN *

OD

DO

CENA(zł.)

CENA(zł.)

28.04.2018

12.05.2018

1 490,00

1 350,00

19.05.2018

02.06.2018

1 660,00

1520,00

09.06.2018

23.06.2018

1 660,00

1 520,00

30.06.2018

14.07.2018

1 680,00

1 540,00

14.07.2018

28.07.2018

1 680,00

1 540,00

04.08.2018

18.08.2018

1 680,00

1 540,00

25.08.2018

08.09.2018

1 680,00

1 540,00

15.09.2018

29.09.2018

1 680,00

1 540,00

06.10.2018

20.10.2018

1 490,00

1 350,00

13.10.2018

27.10.2018

1 490,00

1 350,00

03.11.2018

17.11.2018

1 380,00

1 240,00

24.11.2018

08.12.2018

1 380,00

1 240,00

 

 

* Cena obejmuje pełne wyżywienie, 30 zabiegów na turnus, opiekun bez zabiegów

* Dopłata do pokoju 1-os. wynosi 100 zł. na cały turnus

* Dzieci do lat 3 bez świadczeń – pobyt bezpłatny

* Dzieci do lat 12 – zniżka 30% i ½ porcji wyżywienia