Turnusy rehabilitacyjne
Dofinansowanie z PFRON

 

Turnusy rehabilitacyjne dzięki dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są bardzo dostępną formą aktywnej rehabilitacji i wypoczynku osób niepełnosprawnych.  Osoba niepełnosprawna sama wyszukuje dla siebie odpowiedni turnus rehabilitacyjny. Należy pamiętać,  że musi on być zgodny z zaleceniami i przeciwwskazaniami lekarza jak również musi być organizowany przez ośrodek mający odpowiednie uprawnienia. Ośrodek Magnolia w Ustroniu posiada wpis do rejestru Wojewody Śląskiego  OD/24/0011/17 ważny do dnia 08.09.2020
 

Organizatorem turnusów rehabilitacyjnych

w Ośrodku Magnolia w Ustroniu jest Arka Vitae S.A.

Arka Vitae S.A.

ul. Ordona 7/XXI 40-164 Katowice

Tel.32 258 07 44, e-mail: info@fundacja-arka.org

Skype: Fundacja Arka-turnusy rehabilitacyjne

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

 

Arka Vitae S.A. posiada uprawnienia do organizowania następujących turnusów rehabilitacyjnych  (nr wpisu OR/04/09/14 ważny do 22.12.2017):

 • usprawniająco - rekreacyjny;
 • rozwijający zainteresowania i uzdolnienia (językowe, taneczne)
 • rekreacyjno - sportowy i sportowy (bilard, boccia, biegi, marsze)
 • psychoterapeutyczny
 • dla grup osób z następującymi dysfunkcjami lub schorzeniami:
  • dysfunkcja narządu ruchu ( w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich),
  • dysfunkcja narządu ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich),
  • z upośledzeniem umysłowym,
  • z chorobą psychiczną,
  • z padaczką,
  • ze schorzeniami układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, oraz moczowo-płciowego,
  • z cukrzycą,
  • ze schorzeniami endokrynologicznymi, metabolicznymi, neurologicznymi, enzymatycznymi.

 

W cenie pobytu w ramach turnusów rehabilitacyjnych oferujemy:

 • 14 noclegów
 • Pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja)
 • 2 x wizyty lekarska, ocena stanu zdrowia, zlecenie zabiegów, wypis
 • 30 zabiegów w turnusie w ramach balneoterapii, hydroterapii, kinezyterapii,  fizykoterapii, inhalacji i masaży.
 • Dostęp do bezprzewodowego internetu
 • Parking

 

Turnusy rehabilitacyjne 2017

Ośrodek Magnolia w Ustroniu

 

TERMINY TURNUSÓW

UCZESTNIK

OPIEKUN

OD

DO

CENA(zł.)

CENA(zł.)

29.04.2017

13.05.2017

1 480,00

1 380,00

20.05.2017

03.06.2017

1 580,00

1 480,00

10.06.2017

24.06.2017

1 580,00

1 480,00

01.07.2017

15.07.2017

1 640,00

1 540,00

15.07.2017

29.07.2017

1 640,00

1 540,00

05.08.2017

19.08.2017

1 580,00

1 480,00

26.08.2017

09.09.2017

1 580,00

1 480,00

16.09.2017

30.09.2017

1 580,00

1 480,00

07.10.2017

21.10.2017

1 480,00

1 380,00

14.10.2017

28.10.2017

1 480,00

1 380,00

04.11.2017

18.11.2017

1 380,00

1 280,00

25.11.2017

09.12.2017

1 380,00

1 280,00

 

 

  * Cena obejmuje pełne wyżywienie, 30 zabiegów na turnus

* Dopłata do pokoju 1-os. wynosi 100 zł. na cały turnus

* Dzieci do lat 3 bez świadczeń – pobyt bezpłatny

* Dzieci do lat 12 – zniżka 30% i ½ porcji wyżywienia